Vad gör kretskort?

Vad gör kretskort?

Det finns många komponenter och delar som utgör ett kretskort. I den här artikeln diskuteras komponenterna och funktionerna hos kretskort. Den kommer också att behandla layouten av ett kretskort. När du har en grundläggande förståelse för dessa komponenter och delar kan du bättre förstå hur kretskort fungerar. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss! Vår vänliga personal svarar alltid gärna på dina frågor! Vi hoppas att den här artikeln kommer att vara till hjälp för dig!

Tryckta kretskort

Tryckta kretskort är ryggraden i de flesta elektroniska apparater, från mobiltelefoner till datorer. Dessa kretskort är tillverkade av metallskikt med ledningsbanor mellan dem. De är vanligtvis tillverkade av lager som etsas separat och lamineras ihop för att skapa ett mönster. Tryckta kretskort innehåller också spår, som är de vägar där signaler går genom kretskortet och överför information mellan olika komponenter.

Dessa lager skapas med hjälp av specialutrustning som kallas plottrar. Denna maskin skapar fotofilmer av kretskortet och kan åstadkomma exakta detaljer och högkvalitativa utskrifter. Plottern skriver ut bläck som liknar de olika lagren på PCB:n. Substratet är vanligtvis tillverkat av glasfiber eller epoxiharts. Därefter limmas koppar på en eller båda sidorna av panelen. När detta är gjort läggs den ljuskänsliga filmen på panelen.

Funktioner

Ett kretskort består av olika komponenter som arbetar tillsammans för att fylla en viss funktion. De viktigaste komponenterna är kondensatorer, motstånd och transistorer. Dessa komponenter gör det möjligt för elektrisk ström att flöda från en högre spänning till en lägre spänning, vilket säkerställer att en apparat får rätt mängd ström.

Komponenter

En av de viktigaste komponenterna på ett kretskort är en transformator. Den omvandlar elektrisk energi genom att ändra spänningen så att kretsen kan fungera. Dessa enheter kan ha många olika konfigurationer och erfarna kretsdesigners tar ofta hänsyn till processen för spänningsomvandling när de utformar en krets. En transformator består vanligtvis av en metallkärna omgiven av en serie spolar. En av dessa spolar är känd som den sekundära spolen, medan den andra är den primära spolen.

Andra PCB-komponenter är bland annat strömbrytare och reläer. Dessa enheter används för att reglera och slå på och av strömmen. En typ av halvledaromkopplare är den kiselstyrda likriktaren (SCR), som kan styra stora mängder ström med hjälp av en liten ingång. Passiva enheter som kondensatorer och motstånd finns också på ett kretskort.

Layout

Layouten av kretskort är en viktig del av kretskortskonstruktionen. Det är en komplex process som innebär att man bestämmer placeringen av olika komponenter och hål på kretskortet. Det finns många olika typer av kretskort, bland annat industriella kretskort och kretskort för konsumentelektronik. Även om dessa typer av kretskort i stort sett är likartade måste PCB-layoutkonstruktören ta hänsyn till de specifika kraven för varje teknik och den miljö där kretskorten kommer att användas.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är ett viktigt begrepp vid konstruktion av elektroniska kretsar. Det handlar om problemet med elektromagnetiskt brus som kan störa signalerna i en krets. Det är viktigt att ta hänsyn till EMC i ett tidigt konstruktionsskede, eftersom det kan ha en betydande inverkan på den färdiga produkten. Med rätt kretskortskonstruktion kan man undvika EMC-problem och säkerställa systemets funktionalitet.

Kretskort bör uppfylla EMC-standarder och riktlinjer för att förhindra att elektromagnetisk störning påverkar deras funktionalitet. De vanligaste EMC-problemen beror på felaktigt utformade kretsar. De kan resultera i att inkompatibla signaler stör varandra och orsakar fel på kretskortet. Detta kan undvikas genom att följa principerna för EMC-konstruktion, som bör beskrivas i kretsutformningen.

Hållbarhet

PCB:s hållbarhet är en viktig faktor vid elektronikkonstruktion, särskilt när PCB:s kommer att utsättas för tuffa miljöer. Industriella PCB:er kan till exempel behöva vara robusta och hållbara. De kan också behöva tåla höga temperaturer. Industriella kretskort kan också kräva särskilda monteringsprocesser, t.ex. genomgående hålteknik. Industriella kretskort används ofta för att driva utrustning som elektriska borrmaskiner och pressar. Andra användningsområden är bland annat växelriktare för likström till växelström och kraftvärmeutrustning för solenergi.

PCB:s hållbarhet kan förbättras genom att man införlivar passiva komponenter och anordningar. Pulshållbarhet är en av de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till när man väljer passiva och aktiva enheter. Den hjälper till att bestämma den maximala effektförlusten och den resistansförändring som uppstår efter en pulspåverkan. Detta kan också bidra till att bestämma nyttan av pulskretsar. För att förbättra kretskortets hållbarhet kan tunnfilmsmotstånd tillverkas på ytan eller inbäddade i kretskortet. Ett exempel är en nickel-fosforlegering på ett FR-4-laminat. Den har ett skivmotstånd på 25 O/sq.

Säkerhet

Kretskort är en viktig komponent i alla elektroniska apparater. Ett fel fungerande kretskort kan leda till att en enhet inte fungerar som den ska eller till och med helt och hållet misslyckas. På grund av de ökande kraven från konsumentmarknaden arbetar ingenjörer med att utforma mindre, effektivare och flexiblare kretskort. Dessutom måste de uppfylla strikta tidsfrister för marknadsintroduktion. Detta kan leda till misstag i konstruktionen, vilket kan skada produktens rykte.

Det är viktigt att arbetsplatsen är säker och att de anställda får rätt utbildning. Exponering för PCB kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser, bland annat ögon- och hudirritation och irritation av andningsvägarna. Anställda bör bära skyddskläder, inklusive andningsskydd och handskar. De bör också förvara och bortskaffa farliga kemikalier på rätt sätt i enlighet med EPA:s riktlinjer.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Vill du delta i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *