PCB Nedir ve Süreç Yönetimine Nasıl Yardımcı Olur?

PCB Nedir ve Süreç Yönetimine Nasıl Yardımcı Olur?

İşletim sistemi, her işlem için İşlem kontrol bloğu (PCB) adı verilen bir veri yapısı tutar. Bu yapı, sürecin mevcut durumunu kaydeder ve belleğin yönetilmesine yardımcı olur. Bu makale PCB'nin ne olduğunu ve süreç yönetimine nasıl yardımcı olduğunu açıklayacaktır. Bir bilgisayar programı oluşturma sürecinde, bir sürecin mevcut durumu hakkındaki bilgileri PCB'de saklamanız gerekecektir.

Süreç kontrol bloğu (PCB) işletim sistemi tarafından tutulan bir veri yapısıdır

Bir bilgisayar sisteminde süreçler, kendilerine bir süreç kimlik numarası atanarak ve süreç kontrol bloğu adı verilen bir veri yapısı oluşturularak tanımlanır. Bu veri yapısı her bir sürecin durumunu izlemekten sorumludur ve süreç kimliği, yığın işaretçisi ve öncelik gibi bilgileri içerir. Ayrıca zamanlama algoritmaları ve mevcut süreç durumu hakkında bilgiler de içerir.

Süreç Kontrol Blokları bilgisayar işletim sistemi mimarisinin önemli bir parçasıdır ve sistem üzerinde çalışan süreçler hakkında bilgi içerirler. Süreç kimliği, durumu, önceliği ve hesap bilgileri gibi önemli bilgileri saklarlar. Bir süreç durumunu her değiştirdiğinde bu bloklar güncellenir.

Her süreç hakkında bilgi depolar

PCB, süreçleri yönetmek için kullanılan özel bir veri yapısıdır. Önceliği ve çalışma durumu da dahil olmak üzere bellekteki ve ana bellekteki her işlem hakkında bilgi depolar. PCB ayrıca bir sürecin kullandığı dosyalar ve açık aygıtlar hakkında da bilgi depolar. CPU, zamanının ve belleğinin çoğunu en yüksek önceliğe sahip sürece ayırır.

PCB, bir sürecin durumunu takip etmek için kullanılan bir veri yapısıdır. Her sürece bir öncelik atanır ve bu öncelik çeşitli parametrelere bağlı olarak zaman içinde değişebilir. Örneğin, bir sürecin yaşı veya tükettiği kaynak miktarı önceliğini belirleyebilir. Ayrıca, bir sürecin önceliği harici olarak değiştirilebilir ve kullanıcılar buna farklı bir değer atayabilir.

Bir sürecin mevcut durumunu izlemek için kullanılır

Süreç kontrol bloğu (PCB), belirli bir süreç hakkında bilgi depolayan bir veri yapısıdır. Kullanıcı tarafından bir süreç başlatıldığında oluşturulur ve işletim sistemi tarafından süreci yönetmek için kullanılır. Süreç kimliği, durum, öncelik, hesap bilgileri ve CPU kayıtları dahil olmak üzere çeşitli özellikler içerir. Süreç durum değiştirdiğinde, işletim sistemi PCB'yi yeni bilgilerle günceller.

Bir sürecin durumu çalışıyor ya da bloke edilmiş olabilir. İkincisi, sürecin girdi veya CPU'nun onu yürütmesini beklediği durumdur. Süreç askıya da alınabilir. Pcb, sürecin mevcut durumunu gösterecektir.

Belleği yönetmek için kullanılır

Süreç yönetiminde PCB, bir sürecin belleğini yönetmek için kullanılır. PCB, bir süreç tarafından kullanılan kaynaklar, dosyalar ve açık aygıtlar hakkında bilgi içerir. Hangi işlemlerin daha yüksek önceliğe sahip olduğunu izlemek için kullanılır. PCB ana belleğin bir parçasıdır ve her işlem için benzersizdir. En yüksek önceliğe sahip sürece en fazla CPU zamanı tahsis edilir. PCB ayrıca bir işlem tarafından gönderilen son talimatın adresini de içerir.

PCB, yönetilmekte olan her süreç hakkında bilgi içerir. Bir süreç kullanıcı tarafından tetiklendiğinde oluşturulur ve daha sonra işletim sistemi tarafından süreci yönetmek ve yürütmek için kullanılır.

Anahtar işletim sistemi tablolarını kullanıcı programlarının müdahalesinden korumak için kullanılır

PCB, önemli işletim sistemi tablolarını kullanıcı programlarının müdahalesinden koruyan kod içerir. Bu koda yalnızca ilgili veri türlerinin korunduğu bilindiğinde erişilir. Ayrıca kod bütünlüğü sağlamak için de kullanılır. Buna ek olarak, enstrümante edilmiş işletim sistemi çekirdek kodunun güvenliğini sağlar.

PCB ayrıca bir sürecin ayrıcalıklarını tanımlayan veriler de içerir. Örneğin, Linux'ta, credt yapısı mevcut sürecin ayrıcalıklarını tanımlar. Bu veri yapısı SEA tarafından korunur. İşletim sistemi çekirdeği, verileri salt okunur belleğe ayırmak ve SEA'ya verilerin salt okunur olduğunu bildirmek için kodunu değiştirir.

Bu tür güvenlik açıklarını azaltmak için PCB kullanan işletim sistemleri bu tablolara keyfi yazımları engelleyebilir. Saldırganın bellek konumuna sınırsız erişimi varsa, ayrıcalıklarını yükseltmek veya kötü amaçlı bir işlem veya program yürütmek için verileri değiştirebilir.

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkıda bulunmaktan çekinmeyin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir