2 Anteckningar om reverse engineering av kretskort

2 Anteckningar om reverse engineering av kretskort

Datoriserad tomografi

En datortomografi är ett kraftfullt verktyg för reverse engineering av kretskort. Tekniken använder röntgenstrålar för att ta bilder av insidan av ett kretskort. Den resulterande bilden kan användas för att rekonstruera kretskortets struktur. Datoriserad tomografi har dock flera begränsningar. Dess synfält är litet, vilket gör den mindre effektiv för PCB med stora områden av kopparfolie.

Datortomografi är inte ett bra val för alla reverse engineering-projekt. CT-skanningar kan ge felaktiga resultat. Det är bäst att använda en icke-destruktiv metod, som ger dig större felmarginal. CT-scanning används ofta i denna process, men du kan också använda röntgentomografi för att fånga insidan av ett ämne. Den kan också extrahera geometrisk information, vilket kan vara till stor hjälp vid omkonstruktion av kretskort utan att förstöra enheten.

De största nackdelarna med CT är att röntgenstrålarna kan förvränga bilden och orsaka en hel del artefakter. Dessutom kan de starka röntgenstrålarna skada IC-chip. Dessutom måste styrelsen avpolleteras innan processen kan påbörjas.

Däremot använder reverse engineering PCB en dekonstruktionsmetod för att förstå komplexa saker. Den här metoden är inte begränsad till hårdvaruteknik, utan används även inom programvaruutveckling och kartläggning av mänskligt DNA. Processen utgår från kretskortet och arbetar sig bakåt från det till schemat för att analysera hur det fungerar.

En annan fördel med PCB reverse engineering är möjligheten att på några timmar ta fram högupplösta optiska bilder av ett mönsterkort med upp till sex lager. Dessutom är kostnaden låg. Resultaten kan skickas direkt till en PCB-tillverkare för replikering av PCB.

Datoriserad tomografi kan också användas för att analysera PCB med flera lager. Resultaten kan också användas för att generera en materialförteckning. Det rekommenderas att tillhandahålla ett provkort när PCB reverse engineering behövs. Provkortet bör vara minst 10 mm brett.

En annan fördel med att använda datoriserad tomografi är att användaren kan visualisera enskilda komponenter. Dessutom kan den också bestämma GD&T-kontroller. En PC-DMIS kan exportera funktioner till polylinjer och stegfiler. Detta gör det möjligt för användaren att visualisera anslutningarna på kretskortet.

Röntgen

Röntgen för omvänd PCB-teknik är en relativt ny teknik för att identifiera komponenter på ett kretskort. Traditionella metoder bygger på att man avlägsnar kretskortets lager, vilket är en tidskrävande, felaktig och skadlig process. Röntgen för PCB reverse engineering, å andra sidan, kräver ingen fysisk skada på PCB och tar mycket kortare tid att utvärdera. Denna metod gör det också möjligt för forskaren att extrahera data från kretskortet.

Röntgen för reverse engineering av PCB används ofta för reverse engineering, men kostnaden för att köpa en sådan inspektionsmaskin kan vara oöverkomlig för många människor. En hårdvaruhacker, John McMaster, bestämde sig för att bygga sin egen röntgen för att använda i sitt eget labb för att spara pengar.

En annan viktig faktor är röntgenbildens upplösning. Undersökningar med låg upplösning kan avslöja huvudkomponenterna på ett kort, men det krävs en upplösning på submikronnivå för att se spår och sammankopplingar. Nuvarande mikro-CT-skannrar och XRM:er har inte den upplösning som krävs för detta. Dessutom kan det ta timmar att avbilda ett stort mönsterkort med grov upplösning. Dessutom kan röntgenstrålen vara hård och skapa strimmor och band.

PCB reverse engineering är en process där man analyserar befintliga elektroniska produkter och återskapar dem med överlägsna funktioner och lägre kostnad. Under processen genereras dokument som skickas till en PCB-tillverkare för tillverkning av en replika av kretskortet. Denna metod kan också användas för att minska den tid som krävs för reparationer och nya kretskort. Dessutom kan den avslöja om en viss tillverkare är en bra matchning eller inte.

Processen börjar med att ytan på ett mönsterkort rengörs. Därefter kan röntgen avslöja dold information i delen. Dessutom kan den användas för att lösa kvalitets- och felproblem. Den kan också användas för att skapa datorstödda designmodeller av inre ytor och spåranslutningar.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Vill du delta i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *